Voor begeleiding na letselschade kunt u terecht bij de Praktijk voor Fysiotherapie Lelystad-Haven
Verzekerd van een behandeling

Bekijk de tarieven en vergoedingen

Woont u in Lelystad en heeft u fysiotherapie nodig, bijvoorbeeld om te revalideren? Maak direct een afspraak bij de Praktijk voor Fysiotherapie Lelystad-Haven. Een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig. Afhankelijk van uw zorgverzekering zijn er kosten verbonden aan de behandeling. Bekijk de tarieven op deze pagina. 

Fysiotherapie Lelystad-Haven helpt u weer op de been

Vergoeding door de zorgverzekering

Wie naast de basisverzekering ook een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten, krijgt meestal de kosten voor fysiotherapie vergoed. Het aantal behandelingen dat door de verzekering betaald wordt is afhankelijk van het door u gekozen pakket. In een sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vragen hierover kunt u bij ons terecht. De Praktijk voor Fysiotherapie Lelystad-Haven stuurt declaraties direct door naar de zorgverzekeraar. 

Tarieven

De Praktijk voor Fysiotherapie Lelystad-Haven hanteert de volgende tarieven:

Tarieven per 01-04-2020

Type consult Kosten in euro's (€)
Zitting fysiotherapie 33,50
Lange zitting fysiotherapie 46,00
Screening 15,00
Intake en onderzoek na screening 44,00
Intake en onderzoek na verwijzing 44,00
Toeslag uitbehandeling 13,50
Niet nagekomen afspraak 25,00


Om te voorkomen dat niet nagekomen afspraken in rekening worden gebracht, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren via
0320-260655 of per e-mail af te zeggen.

Gezondheidscentrum Lelystad-Haven

Registratie van persoonlijke gegevens

Voor een optimale behandeling registreert de Praktijk voor Fysiotherapie Lelystad-Haven uw administratieve en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De Wbp bevat regels voor het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Indien gewenst kunt u het reglement, waarin al deze zaken zijn vastgelegd, inzien in de praktijk.